Investor Relations

Rapporter och årsredovisningar

Goobit Q3

Se rapport

Goobit Q2 2021/22 rapport

Se rapport

Goobit Årsredovisning 2020/2021

Se rapport

Goobit delårsrapport Q1 2021/22

Se rapport

Goobit Bokslutskommuniké och Q4

Se rapport

Årsredovisning Goobit Group AB 1920

Se rapport

Årsredovisning Goobit Group AB 1819

Se rapport