Investor Relations

Bolagsstämmor

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta årsstämma 17 oktober 2022

Se dokumentSe länk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Goobit Group AB 7 juli 2022

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

CV föreslagen styrelseledamot - Dr. Michael Völter

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta extra bolagsstämma 7 juli 2022

Se dokumentSe länk

Beslut från extra bolagsstämma i Goobit Group AB

Se dokumentSe länk

Kallelse till extra bolagsstämma 30 december 2021

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta extra bolagsstämma 30 december 2021

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

KOMMUNIKÉ TILL ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 15 oktober 2021

Se dokumentSe länk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Goobit Group AB den 9 augusti 2021

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

Stämmokommuniké extra bolagsstämma mars 2021

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB 19 Mars 2021 Docx

Se dokumentSe länk

FULLMAKTSFORMULÄR Goobit Group AB Docx

Se dokumentSe länk

UPPSKJUTEN ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (publ).

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (publ.) torsdagen den 29 oktober 2020 kl 10.00

Se dokumentSe länk