Investor Relations

Bolagsstämmor

Notice of Annual General Meeting of Goobit Group AB (publ)

Se dokumentSe länk

Kallelse till årsstämma i Goobit Group AB (publ)

Se dokumentSe länk

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta årsstämma 17 oktober 2022

Se dokumentSe länk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Goobit Group AB 7 juli 2022

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

CV föreslagen styrelseledamot - Dr. Michael Völter

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta extra bolagsstämma 7 juli 2022

Se dokumentSe länk

Beslut från extra bolagsstämma i Goobit Group AB

Se dokumentSe länk

Kallelse till extra bolagsstämma 30 december 2021

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta extra bolagsstämma 30 december 2021

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

Stämmokommuniké extra bolagsstämma mars 2021

Se dokumentSe länk