Investor Relations

Bolagsstämmor

Poströstnings- och fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Aktieägares förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter

Se dokumentSe länk

Bilaga till aktieägares förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter (villkor för teckningsoptioner)

Se dokumentSe länk

Bilaga till styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för anställda (villkor för teckningsoptioner)

Se dokumentSe länk

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för anställda

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

Stämmokommuniké extra bolagsstämma mars 2021

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB 19 Mars 2021 Docx

Se dokumentSe länk

FULLMAKTSFORMULÄR Goobit Group AB Docx

Se dokumentSe länk

UPPSKJUTEN ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (publ).

Se dokumentSe länk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (publ.) torsdagen den 29 oktober 2020 kl 10.00

Se dokumentSe länk