Investor Relations

Ledning

Erika Eliasson

Verkställande Direktör

Född: 1978. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomiemagisterexamen Uppsala universitet med inriktning på finansiering och redovisning. Ordförande Swedish FinTech Association, ordförande Wellstreet FinTechBoard och senior advisor Kreab. Tidigare Vice VD Lendify AB och dessförinnan försäljningschef Erik Penser Bank och styrelseledamot i Cranab & Slagkraft AB.

Aktier:
4 089 936
Optionsinnehav:
211 431

Joachim Lundberg

Ekonomichef

Född 1971. Joachim är Civilekonom från Stockholms Universitet och har varit anställd sedan jan 2020. Joachim har lång erfarenhet från ett flertal branscher och olika roller inom finance. Kommer närmast från Publicis Media Sweden AB, där han hade rollen som CFO.

Aktier:
570 000
Optionsinnehav:
2 114 314

Styrelse

Christian Ander

Ordförande

Född 1979, Christian är grundare av Goobit och BTCX och är en pioniär inom industrin. Christian är styrelseledamot sedan 2020. Christian har byggt upp BTCX samt investerat i flertalet andra blockkedjerelaterade bolag. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktier:
50 484 376, via bolag och 84 231 privat
Optionsinnehav:
313 250

Carl-Viggo Östlund

Ledamot

Carl-Viggo Östlund har mer än 35 års erfarenhet av ledarskap i både lokala och internationella verksamheter, däribland Tetra Pak, TNT Express, SalusAnsvar, Nordnet och SBAB. Han innehar även för närvarande styrelseuppdrag i: DBT Capital, FCG Fonder, Fondo Solutions, Gladsheim Fastigheter, Hemdel, Picsmart, Ponture och Tryg. Carl-Viggo förstärker styrelsen genom sin erfarenhet av att leda bolag med en tillväxtagenda och som står under Finansinspektionens tillsyn. Carl-Viggo Östlund är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Aktier:
3 000
Optionsinnehav:

Anders Aspegren

LEDAMOT

Född 1960, Anders är advokat och partner på Advokatfirman Fylgia. Anders är styrelseledamot i Goobit sedan 2020. Styrelseordförande i G&W Holding AB, ledamot i Inzile AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktier:
8 591
Optionsinnehav:
211 431

Karl-Mikael Syding

Ledamot

Född 1972, har lång erfarenhet från finansbranschen framför allt på hedgefonden Futuris inom Brummer & Partners. Mikael har på senare år varit riskkapitalist och privatinvesterare samt startat tre podcasts. Styrelseledamot i Goobit sedan 2021. Ledamot i Hydra Consulting AB, ledamot och VD i Fimbulvetr Invest AB, ordförande i Cyg Cap AB samt ledamot i Myqon invest AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktier:
39 150, via bolag
Optionsinnehav:
211 431

Erika Eliasson

Ledamot

Född: 1978. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomiemagisterexamen Uppsala universitet med inriktning på finansiering och redovisning. Ordförande Swedish FinTech Association, ordförande Wellstreet FinTechBoard och senior advisor Kreab. Tidigare Vice VD Lendify AB och dessförinnan försäljningschef Erik Penser Bank och styrelseledamot i Cranab & Slagkraft AB.

Aktier:
4 089 936
Optionsinnehav:
211 431