Investor Relations

Ledning

Pär Helgosson

Verkställande Direktör

Född 1970. Pär är serieentreprenör i bolagsbyggande i Asien, USA och EMEA. Erfarenhet från bank och finans i roller som konsult, utbildare och coach. Engagerad i Goobit som COO och CEO sedan mars 2020. Östasienstudier från Stockholms U och Yonsei U, Seoul.

Aktier:
0

Joachim Lundberg

Ekonomichef

Född 1971. Joachim är Civilekonom från Stockholms Universitet och har varit anställd sedan jan 2020. Joachim har lång erfarenhet från ett flertal branscher och olika roller inom finance. Kommer närmast från Publicis Media Sweden AB, där han hade rollen som CFO.

Aktier:
570 000

Christoffer De Geer

COO

Född 1988, Christoffer är civilekonom från Lunds universitet och har publicerat facklitterär inom blockkedjeindustrin. Engagerad inom Goobit sedan 2017 med erfarenhet från industrin sedan 2013.

Aktier:
7 814 000, privat och via bolag

Styrelse

Christian Ander

Ordförande

Född 1979, Christian är grundare av Goobit och BTCX och är en pioniär inom industrin. Christian är styrelseledamot sedan 2020. Christian har byggt upp BTCX samt investerat i flertalet andra blockkedjerelaterade bolag. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktier:
53 211 000, via bolag

Johan Svärd

Ledamot

Född 1968, med en lång erfarenhet som entreprenör och investerare. Johan är styrelseordförande i Goobit sedan 2020. Johan har idag ett antal styrelseuppdrag i bland annat Inzile AB, Wasder AB, Günter & Wikberg Holding AB och Svärd von Heijne AB. Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktier:
0

Anders Aspegren

LEDAMOT

Född 1960, Anders är advokat och partner på Advokatfirman Fylgia. Anders är styrelseledamot i Goobit sedan 2020. Styrelseordförande i G&W Holding AB, ledamot i Inzile AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktier:
0

Johan Scott

Ledamot

Född 1973 M.Sc. Technical Advisor. Engagerad i Goobit sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2018. Styrelseuppdrag i GBT Holdings och Redeal STHLM AB. Civilingenjör, Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings Universitet. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktier:
Johan Scott äger aktier genom bolaget GBI Holding där hans andel är cirka 31% av det totala aktieinnehavet, GBI Holding äger 26 203 684 aktier i Goobit Group AB.

Karl-Mikael Syding

Ledamot

Född 1972, har lång erfarenhet från finansbranschen framför allt på hedgefonden Futuris inom Brummer & Partners. Mikael har på senare år varit riskkapitalist och privatinvesterare samt startat tre podcasts. Styrelseledamot i Goobit sedan 2021. Ledamot i Hydra Consulting AB, ledamot och VD i Fimbulvetr Invest AB, ordförande i Cyg Cap AB samt ledamot i Myqon invest AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktier:
39 150, via bolag

Erika Eliasson

Ledamot

Född: 1978. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomiemagisterexamen Uppsala universitet med inriktning på finansiering och redovisning. Ordförande Swedish FinTech Association, ordförande Wellstreet FinTechBoard och senior advisor Kreab. Tidigare Vice VD Lendify AB och dessförinnan försäljningschef Erik Penser Bank och styrelseledamot i Cranab & Slagkraft AB.

Aktier:
0