Investor Relations

Ledning

Christian Ander

Verkställande direktör

Född 1979, Christian är grundare av Goobit och BTCX och är en pioniär inom industrin. Christian är styrelseledamot sedan 2020. Christian har byggt upp BTCX samt investerat i flertalet andra blockkedjerelaterade bolag. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktier:
50 484 376, via bolag och 84 231 privat
Optionsinnehav:
313 250

Styrelse

Christian Ander

Ledamot

Född 1979, Christian är grundare av Goobit och BTCX och är en pioniär inom industrin. Christian är styrelseledamot sedan 2020. Christian har byggt upp BTCX samt investerat i flertalet andra blockkedjerelaterade bolag. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktier:
50 484 376, via bolag och 84 231 privat
Optionsinnehav:
313 250

Carl-Viggo Östlund

Ledamot

Carl-Viggo Östlund har mer än 35 års erfarenhet av ledarskap i både lokala och internationella verksamheter, däribland Tetra Pak, TNT Express, SalusAnsvar, Nordnet och SBAB. Han innehar även för närvarande styrelseuppdrag i: DBT Capital, FCG Fonder, Fondo Solutions, Gladsheim Fastigheter, Hemdel, Picsmart, Ponture och Tryg. Carl-Viggo förstärker styrelsen genom sin erfarenhet av att leda bolag med en tillväxtagenda och som står under Finansinspektionens tillsyn. Carl-Viggo Östlund är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Aktier:
3 000
Optionsinnehav:

Anders Aspegren

Ordförande

Född 1960, Anders är advokat och partner på Advokatfirman Fylgia. Anders är styrelseledamot i Goobit sedan 2020. Styrelseordförande i G&W Holding AB, ledamot i Inzile AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktier:
8 591
Optionsinnehav:
211 431

Karl-Mikael Syding

Ledamot

Född 1972, har lång erfarenhet från finansbranschen framför allt på hedgefonden Futuris inom Brummer & Partners. Mikael har på senare år varit riskkapitalist och privatinvesterare samt startat tre podcasts. Styrelseledamot i Goobit sedan 2021. Ledamot i Hydra Consulting AB, ledamot och VD i Fimbulvetr Invest AB, ordförande i Cyg Cap AB samt ledamot i Myqon invest AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktier:
39 150, via bolag
Optionsinnehav:
211 431